Gaziantep'in,
her bölgesine taksi hizmeti


Tel

05....

Kaliteli hizmet - Uygun fiyat
Haftanın 7 günü 24 saat hizmet veriyoruz.


Gaziantep Taksi

Sizler ulaşmak istediğiniz noktaya güvenli ve huzur içinde ulaşabilesiniz diye standartları yüksek tutuyoruz. Biz güvenilir, hızlı ve hesaplı bir şekilde sizleri ulaşmak istediğiniz noktaya götürüyoruz.

Haftanın 7 günü 24 saat çalışmaktayız. Şoförünüz daima sıcakkanlı ve sizlerin huzurunu ön planda tutan biri olsun istiyorsanız bizi 7 gün 24 saat çekinmeden arayabilirsiniz.

Telefon: 0 5....

İyi yolculuklar!

Gaziantep güvenilir taksi durağı telefonu

İklim İklimi nedeniyle Gaziantep Taksi Durağı Akdeniz iklimi ve karasal iklim karışımı Gaziantep’te görülmektedir. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sıcak hava. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında çok soğuk. Gaziantep’te ölçülen en yüksek sıcaklık 42 santigrat derecedir ve en düşük sıcaklık -13 santigrat derecedir. [17] Gaziantep Haziran ve Eylül ayları arasında en az yağış vardır. En fazla yağış aralık ve Şubat ayları arasında düşer. Sezon değiştikçe gece ve gündüz arasında çok büyük bir sıcaklık farkı vardır. Dolgu eksikliği nedeniyle, şehirdeki nem oranı çok düşüktür. Bu yüzden hava çok zor değil.

Gaziantep’de hızlı taksi çağır

Bitkiler Gaziantep ilinin önemli bir kısmı Güneydoğu Anadolu bozkır bölgesinde kalıyor. İlin kuzeybatı kısmı Akdeniz bitki örtüsü ve Güneydoğu Anadolu bozkır dokusu arasında bir ağ geçididir. Güneydoğu Anadolu bozkırları, Taurik Dağı Kahramanmaraş-Gaziantep hatları ve siirt’ten kalan ilçeler, iklim ve toprak koşulları açısından kalan alanları kapsamaktadır. Daha baskın ve yarı çöl adım. Güneydoğu Anadolu’nun Kuzey tarafı nally steparea, karaça-Mardin Dağı eşiği ve Toros Dağları arasında Kilis ve Cizre uzanır.

Anadolu’nun güneydoğusundaki nedge bölgesinin batısındaki Gaziantep Taksi Durağı Gaziantep ilinin toprakları, bozkırın ana ana bölgesi ile Akdeniz ikliminden etkilenen yağışlı kıyı şeridi arasında sıkıştı. Zeytin ve antep fıstığı ağaçlarıyla kaplı 500-600 metre yükseklikte uzanan kireçtaşı platoları. Gaziantep platosu ile güneydeki sınır bölgeleri kırmızı-kahverengi çok kireçli ve killi topraklarla kaplıdır. Bölgedeki bazalt ve kireçtaşı üzerinde oluşan bu arazi 30-100 cm derinliğindedir, ancak doğal bitki örtüsü her yerde çıplak bölgelerde kademeli bir bitkidir. Şehir merkezinden Batı ve kuzeybatıya doğru Akdeniz bölgesine geçiş başlar, bu nedenle zeytin Bahçeleri ve fistolarla kaplı alanlarda küçük meşe ormanları bulunur.

gaziantep taksici telefonu

Flora Gaziantep machi ve gür bugün çevrilidir. Çoğunuz doğal, alan kültürel bir arazi haline getirilmiştir. Gaziantep’teki meşe ormanları sadece Güney Anadolu ormanlarının Güney sınırını değil, aynı zamanda güney Anadolu bozkırının Kuzey sınırını da oluşturur. Gaziantep’te çeşitli bitki örtüsü türleri bulunur. Mantıklı saçmalıklar Gaziantep Taksi Durağı Ana olanlar, kapladığı alana bağlı olarak büyükten küçüğe sıralanan bozkırlar, garik, orman ve makaklardır. Geniş bozkır ve jet çiftlikleri, Gaziantep’teki karkamei ve Ogzeli’nin güneyinde yer almaktadır. Karkama bölgesi, Zanlıurfa ve Gaziantep arasındaki sınırı oluşturan Fırat Nehri boyunca uzanır ve bozkırın geniş kaplaması nedeniyle zengin bitki çeşitliliğine sahiptir. Kuzey-Güney Anadolu bozkır. Buradaki türler de Suriye ve Filistin’de çok yaygındır ve aynı zamanda biraz çorak topraklarda yetişen deniz yaşamı olarak da adlandırılır.

Bu bozkırlarda kuskus ve kurak çayırlar da bol miktarda bulunur. Antep fıstığı ve zeytinliklerin yanı sıra buğday ve baklagiller, Karkama bölgesinde çok çeşitli tarım alanlarına sahiptir. Bölgede karkama bölgesinde titrek Kavak (populus uuphratica) causinia bire ansis bitkileri yayılıyor. Gaziantep Taksi Durağı Gaziantep’te orman, Gaziantep’in kuzeybatısında ve kuzeyinde yer almaktadır. bu nedenle, bölgenin Batı ve kuzeybatısındaki dağlar ve kuzeydeki yüksek yaylalar ve yüksek yaylalar ormanlarla kaplıdır ve Karadağ’ın güneyindeki yüksek yaylalar ve Yavuzeli ovaları kuzeye doğru işaretlenmiştir.

gaziantep hızlı taksi çağır

Ormanlar, Kuzeydoğudaki Güney, Kuzey ve güneybatıdaki bu bölgelerde bulunur; Batı ve doğudaki dağların yönüne göre şeritlerde uzanırlar. Bu orman kuşağı nispeten bol yağış dağlık ve yüksek bölgelerinde yer almaktadır. Ayrıca, bu alanlar toprak ve toprak yapısı açısından hem ağaçlar ve çorak üreme vardır. Gaziantep ilinin Batı ve Kuzey çevreleri yarı kademeli bitki örtüsünün orman bandında bulunur; ilin Doğu ve Güney kısımları bozkır bitki örtüsüyle kaplıdır. Nizip ve Ogzelin bölgelerinde ormanlık alan yoktur. Eyaletin topraklarının %18’i ormanlar ve çorak arazilerle kaplıdır. Gaziantep Taksi Durağı Sof Dağı, Murat Höyüğü (Kilis ve İslamiye arasında) pazarcı ve Araban arasındaki dağlarda küçük aralıklı bir çoraklıktır.

gaziantep hızlı taksi durağı telefonu

Zeytin, İslamiye bölgesinde Nizip ve Kilis bölgesine yayılmış bir Akdeniz iklimi bitkisidir. Zeytin Bahçeleri Nizip ve Kilis bölgesinde geniş bir yelpazede yer almaktadır. fıstık Bahçeleri Nizip, Yavuzeli Araban ve orta bölgelerde yaygındır. Orman ve Suriye sınırı ile Gaziantep’teki Fırat Nehri arasında büyük bir basamak yolu var. Gaziantep platosu ve çukurlarının alçak kesimleri, basamaklı bitkilerin alanını oluşturmaktadır. Buradaki yağış miktarı, yıl boyunca yağışların dağılma şekli, toprak sıcaklığı Koşulları ve topografya sadece step bitkilerinin büyümesine izin verir. Climp koşullarına bağlı olarak, steparea batıdan doğuya ve kuzeyden güneye doğru genişler.

Gaziantep’in taksi durağı İlçeleri

ARABAN

Araban bölgesinin kuzeydoğusundaki Gaziantep’in adını taşıyan Gaziantep Taksi Durağı Araban Ovası’nın merkezinde yer alan ARABAN bölgesi, il merkezine 67 km uzaklıktadır. Araç alanı 542 kilometre kare ve 700 metre.

İslahiye

İslahiye ilçesi, Gaziantep’in batısındaki şehir merkezine yaklaşık 90 km uzaklıktadır. 2007 yılının toplam nüfusu, Adres tabanlı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden 66.083 kişi olan İslamiye Nizip’ten sonra ikinci en büyük ilçedir.

OĞUZELİ

Öğuzeli Merkez bölgesi, Gaziantep’in güneydoğusundaki Suriye Seo Firması sınırının sınır bölgesidir. Şehir merkezine 18 km uzaklıktaki bölgeye karayolu ile ulaşım sağlanmaktadır. 2007 yılında Adres tabanlı Gaziantep Taksi Durağı Nüfus Kayıt sistemine göre, 506 km yüksekliğindeki bölgenin toplam nüfusu 750 m’dir. 1881 yılında 2290 kişilik bir nüfusa sahip ilçe merkezi sayılı 4859 Yasası ile 14 Şubat 1946 tarihinde ilçe oldu.

NURDAĞI

770 kilometrekarelik bir yüksekliğe sahip Nurdağ ilçesinin il merkezine 70 km Nurdağı ilçe, ilçenin toplam nüfusu 2007 yılında adresli Nüfus Kayıt sistemine göre 35,237’dir. Nurdağı 20 Mayıs, 1990 ve 20523 Resmi Gazetede yayımlanan ve ilçe no6 oldu. Bölgeye ulaşım kara yolu ile sağlanmaktadır.

Gaziantep’in en güvenilir taksi durağı

YAVUZELi

Yavuzeli İlçesi Gaziantep şehir merkezine yaklaşık 40 km mesafede bulunan Yavuzeli ilçesi 39 köy ve 19 köyden oluşmaktadır. Eski adı Cingife. Cingife adı 1958’de değiştirildi ve Yavuzeli olarak Gaziantep Taksi Durağı adlandırıldı ve aynı yıl bir bölgeye dönüştürüldü. Bölgenin yüksekliği 483 kilometrekaredir.

Şehit Kamil

Şehit Kamil taksi merkez bölge Revis Savunma Antep, 12 yaşındayken öldürülen Mehmet Kamilden adını alan Gaziantep’in merkezinden geçen Alleben Deresi’nin kuzeyinde yer almaktadır. 1009 mil karelik bir alana sahip olan bölgenin toplam nüfusu, 2007 yılında Nüfus Kayıt sistemine göre 558.821’dir.

En iyi gaziantep taksi durağı telefonu

Nizip

Nizip ilçe şehir merkezine 45 km’lik bir mesafe ile bölgenin alanı 1031 km karedir. 2007 yılında adresli Nüfus Kayıt sistemine göre, Nizip Merkez ilçesinin nüfusu 91.486’dır. Kokatepe, Salkam, Ulu Gaziantep Taksi Durağı Yater ve Tatlıca, ilçenin merkezinde 5 şehir ve 33 mahalle planlı kentleşme var.Bölgeye ulaşım karadan yapılır.

Şahinbey

Şahinbey merkez ilçe Antep’in savunması blog sırasında öldürülen komutan Şahin Bey’in adını taşıyan İlçe, şehrin güneyinde yer alıyor. Türkiye 11. büyük. Sahin ilçesi olan Şahinbey Taksi nin nüfusu 2007 yılında nüfusun Adres sistemine göre 679.053’tür.

KARKAMIŞ

Karkamış Karkamış Bölgesi, Gaziantep’in güneydoğusundaki Suriye sınırının güneydoğusunda, il merkezine 75 km uzaklıkta yer almaktadır. Karkamış, 1990 yılına kadar Nizip ilçesinin gelişi, 20.05.1990 tarihli ve No 20523 resmi gazetesinde yayınlandı. il.ne Gaziantep. Alan, 2007 yılında adreslenebilir Nüfus Kayıt Gaziantep Taksi Durağı  sistemine göre bölgede 341 kilometre kare ve 11.581 kişi yaşıyor.